To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.

Aktualizacja 3.03.2016.

Dziękujemy Państwu za tak duże zainteresowanie konferencją. Uprzejmie informujemy, że wszystkie dostępne miejsca zostały już zarezerwowane.

Zapraszamy na kolejne konferencje z cyklu Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

Kielce - 7 marca 2016 r., weź udział,
Łódź - 9 marca 2016 r., weź udział,
Toruń - 11 marca 2016 r., weź udział,
Gdańsk - 14 marca 2016 r., weź udział,
Olsztyn - 16 marca 2016 r., weź udział,
Warszawa - 18 marca 2016 r., weź udział,
Białystok - 21 marca 2016 r., weź udział.


Prelegenci:

Włodzimierz Włodarczyk - Mediator. Wpisany na listę mediatorów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, rekomendowany w SO w Lublinie.

Robert Kaszczyszyn - Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Filozoficzno - Historyczny, specjalność resocjalizacja. Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Trener- szkoleniowiec oraz doradca do spraw rozwiązywania konfliktów Biura ds. Usług w zakresie Pojednania Ofiary i Sprawcy oraz Postępowania Rozjemczego w Kolonii . Ukończył kurs mediacji - Gray's Inn Square, Alternative Dispute Resolution Grup, Bevans Solicitors; Londyn. Trener, szkoleniowiec , superwizor w zakresie mediacji w Polskim Centrum Mediacji. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji , poprzednio pełnił funkcje Członka Zarządu i Wiceprezesa PCM. Uczestniczył w licznych konferencjach organizowanych min. Przez: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Senacką Komisję Praw Człowieka i Praworządności, Ministerstwo Sprawiedliwości, Polską Akademię Nauk, Polskie Centrum Mediacji. Stały mediator na liście w Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawach rodzinnych ,cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wpisany do wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich. Koordynator lokalny ogólnopolskiego pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości i Polskiego Centrum Mediacji pt" Mediacji jako forma sprawiedliwości naprawczej". Prowadzi szkolenia w zakresie mediacji od 2001 roku .


Magdalena Grudziecka - absolwentka Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej UW (specjalność: socjologia), Zarządzania i Marketingu UW, Ddiploma Di Gestalt Counselling - Instituto Gestalt Firenze i Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie. Mediacją zajmuje się od 2002 roku. Ukończyła szkolenie w zakresie mediacji karnej, nieletnich sprawców czynów karalnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Od 2006 roku trener Polskiego Centrum Mediacji (certyfikat nr 2), współautorka programów szkoleniowych oraz materiałów szkoleniowych z mediacji karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, społecznych, oświatowych, jak również studiów podyplomowych z zakresu mediacji. Opracowała wraz z Jerzym Książkiem projekt mediacji pracowniczych i pracowniczych wewnątrzorganizacyjnych szkoląc i superwizując mediatorów m.in. z Ministerstwa Finansów, Izb Celnych, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Prowadziła szkolenia z zakresu mediacji dla m.in. : Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, szkolenia e-learningowe dla sądownictwa 2010/2011 rok, The International Organization for Migration, UOKiK, KNF, NZSS "Solidarność" - współautorka programu mediacji pracowniczych i w sporach zbiorowych. Wykładowca akademicki z zakresu mediacji Członkini stałej grupy: AGIS Programme European Commission - Directorate for Justice and Home Affairs - mającej m.in. na celu przygotowanie programów szkoleniowych dla sędziów, prokuratorów i policji krajów Unii. Uczestniczka programu COSTA, konferencji i sympozjach naukowych w Norwegii, Mołdawii, Ukrainie, Bułgarii, Brukseli i innych krajach. Realizatorka i ekspert w projekcie Accessibility and Initiation of Restorative Justice realizowanym wspólnie z European Forum for Restarative Justice - międzynarodowej program we współpracy z 8 krajami europejskimi. Autorka publikacji z zakresu mediacji, konferencji sprawiedliwości naprawczej m.in. "Mediacja w sytuacjach przemocy domowej na tle doświadczeń polskich i zagranicznych (zagadnienia wybrane w postępowaniu uproszczonym)" Monografia "Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych" pod redakcją dr Damiana Gila , "Mediacja w Polsce - najlepsze praktyki", raport AGIS, European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, Leuven, Belgium 2005, "Zawód mediator" - Mediacja w teorii i praktyce, red. naukowy Andrzej Gretkowski, KUL, 2009, "Mediacja jako instytucja dla osoby pokrzywdzonej" (współautorka z Jerzym Książkiem)- materiały pokonferencyjne: Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego - Ministerstwo Sprawiedliwości 2010. Od 2008 roku współodpowiedzialna warz z Jerzym Książkiem za merytoryczną redakcję kwartalnika "Mediator". Mediator Polskiego Centrum Mediacji i Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzi mediacje z każdego zakresu (ponad 1700 przeprowadzonych mediacji), konferencje sprawiedliwości naprawczej, facylitacje. Prowadziła mediacje pracownicze, związane z sytuacją mobbingu dla kilkunastu firm oraz instytucji polskich i międzynarodowych, a także mediacje sądowe. Facylitowała spotkania w sprawie konfliktów grupowych pomiędzy związkami zawodowymi, pracownikami niezrzeszonymi, kadrą menadżerską i jednostkami nadzorczymi. Uczestniczka programu prowadzonego przez fundację Vox Humanum nt. mobbingu - w ramach programu prowadziła spotkania eksperckie z osobami czującymi się mobbingowanymi i prowadziła mediacje w tym zakresie pomiędzy mobbingowanym a mobberem, osobami czującymi się mobbingowanym a pracodawcą.


Program konferencji

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

godz. 09:00

Rejestracja uczestników, poczęstunek powitalny

godz. 10:00

Rozpoczęcie konferencji

- Przywitanie przybyłych gości

- Przedstawienie założeń oraz celu konferencji

- Krótka prezentacja dot. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

godz. 10:15

Specyfika mediacji - przedstawienie idei, zasad

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje)
- Krótka charakterystyka rodzajów mediacji: karnych, w sprawach nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i innych
- Rola mediatora - postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności; kontakt z mediatorem

godz. 11:45

Przerwa kawowa

godz. 12:00

Praktyczne zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów

- Zastosowanie mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego i prawnego - przykłady
- Zastosowanie mediacji w procesie wychowania i edukacji - przykłady
- Korzyści wynikające z mediacji

godz. 12:45

Przerwa kawowa

godz. 13:00

Pytania uczestników, dyskusja
Podsumowanie konferencji

godz. 14:00

Lunch dla wszystkich uczestników

Zobacz również:

konferencje konferencje w Lublinie wydarzenia Lublin